„Pocztówka z wycieczki”

W 1908 r. członkowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego odbyli serię wycieczek po Mazowszu. Zawitali również do Serocka i to z tej okazji powstała piękna pocztówka ukazująca miasto od strony rzeki Narwi. Jest to wstęp do opowieści o historii karty pocztowej oraz do prezentacji innych walorów z terenu powiatu legionowskiego i nie tylko.

 

 

O autorze:

Marcin Medyński – kolekcjoner, bibliofil, regionalista; prawnik. Wcześniej pracował w administracji konserwatorskiej (Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego); ekspert ds. dziedzictwa materialnego przy UNESCO. Wykładowca na studiach podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (prawo ochrony zabytków i opieki nad zabytkami). Obecnie członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej, przewodniczący Rady Muzeum im. Orła Białego tamże. Podstawowe zainteresowania badawcze: dzieje obszaru obecnego powiatu skarżyskiego w okresie rozbiorów i I wojny światowej, biografistyka, historia kart pocztowych. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych tym zagadnieniom oraz tematyce prawnej, współautor monografii historycznych węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej oraz gmin Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Skarżysko-Kamienna i Suchedniów; współpracownik Polskiego słownika biograficznego. Popularyzator historii regionalnej i filokartystyki. Redaktor „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” i sekretarz redakcji „Rocznika Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej”. Uprawia kwalifikowaną turystykę górską.

 

01.jpg (127 KB)

 

O pocztówce:

Treść: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie. SEROCK (Pow. Pułtuski, gub. Warszawska). Odległy od Warszawy wiorst 34, od st. kolejowej Jabłonna w 18, od Pułtuska w. 21. Serock stoi na prawym brzegu Narwi naprzeciw połączenia jej z Bugiem. Ważny to punkt przeprawy przez rzekę i dla tego już w roku 1065 jest wspomniany jako osada nadrzeczna, a w r. 1155 jako gród warowny. Z rybołówstwa, retmaństwa, flisactwa, ludność ciągnęła swe zyski, w r. 1564 było tu 264 domy, ale wojny szwedzkie i upadek kraju sprawiły, że w r. 1800 było domów tylko 72. – Napoleon w r. 1808 uznał Serock za b. ważny punkt strategiczny i nakreślił plan „trójkąta fortec polskich” (Praga, Modlin i Serock). W szańcach Serocka trzymał się w r. 1809 niemojewski, trapiący wycieczkami Austryaków, zajmujących Warszawę po bitwie Raszyńskiej. Szańce te dotychczas pozostały. Pamiątką dawnych czasów jest tu ceglany gotycki kościół parafialny, przez książąt Janusza i Stanisława, ostatnich Piastów mazowieckich wzniesiony.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1908 r.

Opis: Jest to najstarsza znana pocztówką z Serocka. Karta została wydana przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze po wycieczce członków PTK do Serocka w 1908 r. Z tej serii ukazały się również pocztówki z Zakroczymia i Czerwińska.

Źródło: pocztówka z kolekcji Jacka Szczepańskiego.