„Poniatowscy, Radziwiłłowie, Potoccy – historia wielkich rodów”

Dzieje wielkich rodów przeplatają się z historią ziem powiatu legionowskiego. Poniatowscy, Radziwiłłowie, Krasińscy – wszyscy oni wywarli ogromny wpływ na rozwój tutejszych miejscowości. Nagranie poświęcone jest rodzinom magnackim nie tylko w kontekście lokalnym, ale też ogólnopolskim.

 

 

O autorze:

Marcin K. Schirmer - absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się historia i kultura materialna polskiego ziemiaństwa oraz dzieje architektury, ze szczególnym uwzględnienie założeń rezydencjonalnych XVIII-XX w. Ponadto interesuje się procesem powstawania polskiej inteligencji i przemian społecznych XIX i początku XX w. Autor szeregu artykułów poświęconych ziemiaństwu i historii polskiej inteligencji w m. in: Studiach Łomżyńskich, Wiadomościach Ziemiańskich, W sieci historii, Rzeczpospolitej oraz w Krainie Bugu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, a od 2007 r. prezesem Zarządu Głównego PTZ. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Członek redakcji periodyków “Wiadomości Ziemiańskie” oraz “W sieci historii”. Sekretarz Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Członek Rady Muzeum Przyrody-Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Regularnie uczestniczy w sesjach naukowych poświęconych tematyce ziemiańskiej. Organizuję także takie spotkania w ramach działalności w PTZ przy współpracy z IPN oraz ośrodkami naukowymi i placówkami muzealnymi na terenie całego kraju. Współautor wystawy „Europa w Rodzinie. Ziemiaństwo Polskie w XX w.” zrealizowanej wspólnie z IPN, pokazywanej w wielu miejscach w Polsce oraz w Londynie i Paryżu.

 

06.jpg (122 KB)

 

O pocztówce:

Treść: ZEGRZE. Pałac ks. Radziwiłłów

Wydawca: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” S.A., nr 1922.

Opis: Pocztówka ukazująca pałac w Jadwisinie została wydana w latach 30. XX w. Wydawca wykorzystał zdjęcie wykonane przez Zofię Chomętowską. Cechą charakterystyczną dla zdjęć wykonywanych przez tą fotografkę było ujęcie spod liści. Podobnie miało to miejsce w Jadwisinie.

Źródło: pocztówka z kolekcji Jacka Szczepańskiego.